Prof. dr hab. Zenon Marciniak

Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich
Konsultacje: środa 12:00-13:00, gmach C , piętro 6, pok. 2 (semestr zimowy 2015-2016)

Warsaw School of Economics
Foreign Trade and European Studies Institute
Office hours: Wednesday 12.00 - 13.00 pm, Building C, 6th floor, Room 2 (Winter Term 2015/2016)


 

WIEDZA EKONOMICZNA NA WYSOKIM POZIOMIE

  1. Studia dzienne SGH / Warsaw School of Economics Lectures
  2. Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe
  3. Podyplomowe Studia Transportu i Spedycji
  4. Publikacje / Publications
  5. CV