Prof. dr hab. Zenon Marciniak

Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich
Konsultacje: środa 13:00-14:00, gmach C , piętro 6, pok. 2 (semestr letni 2016-2017)

Warsaw School of Economics
Foreign Trade and European Studies Institute
Office hours: Wednesday 13.00 - 14.00 pm, Building C, 6th floor, Room 2 (Summer Term 2016/2017)


 

WIEDZA EKONOMICZNA NA WYSOKIM POZIOMIE

  1. Studia dzienne SGH / Warsaw School of Economics Lectures
  2. Publikacje / Publications
  3. CV