Prof. dr hab. Zenon Marciniak

Życiorys

   Prof. dr hab. Zenon Marciniak pracuje w Szkole Głównej Handlowej od 1978 r. w Instytucie Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich w Kolegium Gospodarki Światowej. Od 2016 roku jest to Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej. Od 2005 r. Zenon Marciniak pełni funkcję Dyrektora Instytutu.

Specjalizacja: zarządzanie finansowe, zarządzanie ryzykiem. Wykłady na SGH: Corporate Finance, Risk Management, Derivatives (wszystkie w języku angielskim). Prowadzi także wykłady w ramach programów MBA w języku angielskim.

 Od kwietnia 2006 r. do 2008 r. pracował w Narodowym Banku Polski na stanowisku doradcy. Zajmował się polityką monetarną (operacjami itwartego rynku) oraz zarządzaniem rezerwami (uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Zarządzania Rezerwami Dewizowymi).

 Wcześniej przez kilkunaście lat prowadził kilkaset kursów szkoleniowych dla NBP oraz GINB, Warszawskiego Instytutu Bankowości, banków komercyjnych, UNIDO, Międzynarodowej Szkoły Handlu, Centrum Prywatyzacji. Tematy wykładów: zarządzanie finansowe, zarządzanie ryzykiem, instrumenty pochodne, instrumenty polityki pieniężnej, zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, walutowym, kredytowym, metody analizy technicznej, transakcje futures i forward, opcje, transakcje swap, ocena projektów inwestycyjnych, analiza finansowa przedsiębiorstwa. Opublikował wiele książek i artykułów, a także przygotował ogromnie dużo opracowań w tym zakresie.

 Jest współautorem książki „POLAND, Managing the Transition to a Market Economy”, opublikowanej w 1991 przez Blackwell Publishers w Londynie. Od 1999 r. jest członkiem CFA Institute, poprzednio AIMR (Association for Investment Management and Research).

  W latach 1990-1995 był dyrektorem Biura Ekspertyz i Doradztwa Ekonomicznego „Proexim”. Przygotowywał procesy prywatyzacyjne i prospekty m.in. „ROLIMPEX” S.A., „PAGED S.A.”, „AGROS”, koordynował prace związane z wprowadzeniem akcji tych spółek do obrotu publicznego i giełdowego. Jest autorem kilkuset opracowań dla przedsiębiorstw: strategii prywatyzacji, business planów, programów restrukturyzacji, w tym zwłaszcza dużych przedsiębiorstw sektora handlu zagranicznego, wycen przedsiębiorstw, ocen projektów inwestycyjnych, analiz ekonomiczno-finansowych.

 Był autorem pierwszego w Polsce sektorowego programu „Prywatyzacja i restrukturyzacja w sektorze handlu zagranicznego”, przygotowanego w 1992 r. W latach 1989-1992 był kierownikiem Zakładu Polityki Handlowej w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. W 1987 przez rok był pracownikiem Ministerstwa Handlu Zagranicznego.

  W latach 1985-1986 studiował w Yale University (New Haven, Connecticut, USA). Później współpracował z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie m.in.Institute of Higher Education w Southampton (Anglia), Dalhousie University (Halifax, Kanada), Madurai Kamarai (Madurai, Indie).

Powrót do poprzedniej strony