Prof. dr hab. Zenon Marciniak

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM I INSTRUMENTY POCHODNE [235220-0345]

Literatura

Wykład i notatki wykładowcy są wystarczające do otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu. Przedstawione poniżej pozycje literatury mogą znacznie wzbogacić wiedzę z przedmiotu.


Literatura poddstawowa

1. D.M. Chance, R. Brooks, An introduction to derivatives and risk management, Australia: South-Western, Cengage Learning, 2013.
2. S. Allen, Financial risk management: a practitioner's guide to managing market and credit risk, John Wiley & Sons, 2013.
3. R.K. Sundaram, S.R. Das, Derivatives: Principles and Practice, McGraw-Hill 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Don Chance, Analysis of Derivatives for the CFA Program, AIMR, 2003.
2. Kolb R.W., Futures, Options, and Swaps,Blackwell Business, 1997.
3. Clarke R.G., Options and Futures, Tutorial, 1992
4. Brown K.C., Smith D.J., Interest Rate and Currency Swaps, The Research Foundation of Chartered Financial Analysts, 1995.


Poprzednia strona