Prof. dr hab. Zenon Marciniak

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM I INSTRUMENTY POCHODNE [235220-0345]

Egzamin
Test składa się z 30 pytań z 4 odpowiedziami. Tylko jedna jest prawidłowa.
Student powinien okazać legitymacje bądź inny dokument ze zdjęciem przed rozpoczęciem egzaminu.
Student powinien przed egzaminem sprawdzić, czy jego nazwisko znajduje się w protokole egzaminacyjnym Dziekanatu.


Egzamin typu open-book
Można wykorzystywać ściągi, notatki, łącznie z notatkami wykładowcy, dowolne książki i inne materiały w formie papierowej. Pożądane jest dysponowanie prostym kalkulatorem (nie w telefonie). Nie jest możliwe korzystanie z kalkulatora sąsiada. Nie jest możliwe korzystanie z laptopa.

Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Pozostawienie pytania bez odpowiedzi to strata 1 punktu z prawdopodobieństwem 0.25.

Natychmiastowe przerwanie egzaminu z oceną niedostateczną nastąpi w przypadku :
 1. rozmowy z sąsiadamit bądź innej pomocy od sąsiadów bądź osób trzecich,
 2. używania telefonu komórkowego (nie jest możilwe korzystanie z telefonu do przyjaciela).
Telefony komórkowe powinny być ABSOLUTNIE wyłączone.Final grade:
15-17: 3, 18-21: 3+, 22-23: 4, 24-27: 4+, 28-30: 5.

Przykładowy egzamin: RDPex122017.pdf

Poprzednia strona